späť
Podrobnosti
Náhľad
Jezuliatko
Autor: Urbánek František
Popis: jasličková hra so spevom v štyroch dejstvách z roku 1905
Dátum: 1905
Zdroj: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, fasc S 2170
Vydavateľ: Kníhtlačiareň Spolku sv. Vojtecha, Trnava
Práva: Spolok svätého Vojtecha Trnava
Jazyk: Slovenčina
Formát: 15 cm výška x 10,5 cm šírka
Identifikátor: 002524_S0001301
Oblasť: divadelná hra
Typ: text
Patrón: Slovakia Online, s.r.o.