späť
Nový obsah

() arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Dubová, 1805, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 11b) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Zvolenská Slatina, 1805, Gabriel de Nitra Zerdahely () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Očová, 1804, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 11a) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Zvolen, 1804, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 11a) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť H.Mičiná, 1804, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 11a) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Valaská, 1804, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 17) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť H.Lehota, 1805, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 17) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Lopej, 1805, Gabriel de Nitra Zerdahely (CV 17) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen, farnosť Dubová, 1822, Antonius Makay (CV 11c) () arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Brezno III, farnosť Predajná, 1822, Antonius Makay (CV 30) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Brezno III, farnosť Valaská, 1822, Antonius Makay (CV 30) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen III, farnosť Tŕnie, 1829, Josephus Belanszky (CV 14) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézy - Dištrikt Zvolen III, farnosť Vígľašská Huta, 1829, Josephus Belanszky (CV 14) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen IV, farnosť Zv. Slatina, 1828, Josephus Belanszky (CV 15) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen IV,farnosť Očová, 1828, Josephus Belanszky (CV 15) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen II, farnosť Detvianska Huta, 1828, Josephus Belanszky (CV 13) (Neznámy) arrow_right

Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézny - Dištrikt Zvolen II,farnosť Zvolen, 1828, Josephus Belanszky (CV 13) (Neznámy) arrow_right

Prejav prezidenta republiky súdruha Ludvíka Svobodu (Neznámy) arrow_right

Fotky z ulíc Bratislavy 1968 Fotky z ulíc Bratislavy 1968 (Neznámy ) arrow_right

Ako vzniklo kontrarevolucionárske podzemie v Československu (Neznámy ) arrow_right

Zprávy telegrafnej agentúry Sovietskeho zväzu (Neznámy ) arrow_right

Výzva vlád Bulharska, Maďarska, NDR, PĽR, ZSSR k občanom Československej socialistickej republiky (Neznámy ) arrow_right

Protizákonný "mimoriadny" zjazd mimo ÚV KSČS (Neznámy ) arrow_right

Výzva k československému vojakovi (Neznámy ) arrow_right

Výzva skupiny členov ÚV KSČ, vlády a národného zhromaždenia ČSSR, ktorí sa obrátili o pomoc k vládam a komunistickým stranám bratských krajín, k občanom Československa (Neznámy ) arrow_right

Výzva Maďarskej ľudovej armády k občanom (Neznámy ) arrow_right

Detail na oltárny kríž (Neznámy ) arrow_right

Erb Nitrianskej sídelnej kapituly na podlahe v presbytériu (Neznámy ) arrow_right

Relikviár s ostatkami sv. Andreja-Svorada a Beňadika detail (Neznámy ) arrow_right