späť
Kontakt

Správca portálu slovakeana.sk je občianske združenie na zachovanie a ochranu historického a kultúrneho dedičstva – Archivarium.

Archivarium je neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je vyhľadávať, objavovať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti hmotné a nehmotné historické a kultúrne dedičstvo, za účelom jeho ochrany a záchrany pre budúce generácie, podpory vzdelanosti a informačnej gramotnosti verejnosti formou digitalizácie a sprístupňovania knižných, archívnych, galerijných a muzeálnych objektov v digitálnej podobe.

Archivarium Vám ďakuje  za návštevu bádateľského a informačného portálu slovakeana.sk.

V prípade, že ste na stránke identifikovali neznámeho autora, neváhajte a dajte nám vedieť na:

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ak máte záujem o partnerskú spoluprácu na projekte slovakeana.sk vo forme prispievateľa alebo patróna, napíšte nám, prosím, na uvedený mail:

E-mail: archivarium@slovakeana.sk

Vaše Archivarium

 

Zapísané v spise Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-37081
IČO: 421 845 76
DIČ: 2023195999
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
Číslo účtu: 2921851482/1100